Η κλινική

Η “Διαγνωστική Χαλκίδος” ιδρύθηκε το 2007 από τον ιατρό – ακτινολόγο Εμμανουήλ Πατέλη, ενώ αποτελεί τη συνέχεια της παρουσίας της οικογένειας Πατέλη στον ιατρικό χώρο, που μετράει ήδη πέντε δεκαετίες. Έχει κερδίσει το σεβασμό, τόσο της τοπικής ιατρικής κοινότητας, όσο και μεγάλων ιδιωτικών και κρατικών κέντρων της Αθήνας, με το σύνολο των οποίων διατηρούμε συνεχή συνεργασία.

Από το ξεκίνημά της, η “Διαγνωστική Χαλκίδος” λειτούργησε άμεσα τμήματα ψηφιακής μαστογραφίας, υπερήχων σώματος και triplex αγγείων. Μέσα στα πέντε πρώτα χρόνια της λειτουργίας μας, εξυπηρετήσαμε περισσότερους από 20,000 ασθενείς, πραγματοποιώντας περισσότερες από 7,000 ψηφιακές μαστογραφίες, 15,000 ψηφιακούς υπερήχους, καθώς και εκατοντάδες επεμβατικές πράξεις, ακολουθώντας σε κάθε περίπτωση τα πλέον ενημερωμένα διαγνωστικά πρωτόκολλα.

Πρόκειται για ένα πρότυπο κέντρο διαγνωστικής διερεύνησης, στελεχωμένο από τον πλέον άρτιο τεχνολογικά ιατρικό εξοπλισμό. Οι αίθουσες όπου πραγματοποιούνται οι εξετάσεις, με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό, αλλά και οι χώροι υποδοχής και αναμονής, είναι ειδικά διαμορφωμένοι ώστε να παρέχουν άνεση, ασφάλεια, και ζεστό περιβάλλον στους επισκέπτες.