Ελαστογραφία

Η ελαστογραφία είναι μια υπερηχογραφική μέθοδος εξέτασης του μαστού, με την οποία αξιολογείται η σκληρότητα των μαλακών μορίων ή των υπό εξέταση όγκων, προκειμένου να ανιχνευτούν και να ταξινομηθούν, ως προς το βαθμό καλοήθειας ή κακοήθειας, οι υπό εξέταση μάζες.

Μια ύποπτη βλάβη, όπως για παράδειγμα οι καρκινικοί όγκοι, συνήθως είναι 5 έως 28 φορές σκληρότερη από τους ιστούς γύρω από αυτή.

Με μια ήπια πίεση κατά τη διάρκεια της εξέτασης των υπερήχων, αξιολογείται η συμπιεσιμότητα του υπό εξέταση σχηματισμού, η οποία στη συνέχεια ποσοτικοποιείται μέσω ειδικού προγράμματος υπερήχων, και μας δίνει μια αντικειμενική μέτρηση της σκληρότητας του αναφερόμενου σχηματισμού. Με αυτό τον τρόπο, έχουμε τη δυνατότητα να τον αξιολογήσουμε, ως προς το βαθμό επικινδυνότητάς του.

Η παραπάνω διαδικασία μας επιτρέπει την πολύ πιο έγκυρη διάγνωση και αξιολόγηση μορφών κακοήθειας του μαστού, και μάλιστα ενώ βρίσκονται στα αρχικά τους στάδια, δίνοντάς μας έτσι τη δυνατότητα εγκυρότερης θεραπευτικής παρέμβασης.