Μαστογραφία

Η μαστογραφία είναι μια απλή ακτινολογική εξέταση, που απεικονίζει με αξιοπιστία το περιεχόμενο του στήθους. Πρόκειται για ανώδυνη και χωρίς παρενέργειες εξέταση. Κατά τη διάρκειά της, η εξεταζόμενη μπορεί να αισθανθεί λίγη πίεση, γεγονός που οφείλεται στη συμπίεση του μαστού, προκειμένου να έχουμε την καλύτερη δυνατή απεικόνιση.

Όπως πολλές εξετάσεις, η μαστογραφία μπορεί να δημιουργήσει άγχος στις γυναίκες που πρόκειται να υποβληθούν σε αυτή, αλλά δε θα έπρεπε. Όσο νωρίτερα γίνονται αντιληπτές οι μεταβολές στους μαστούς, τόσο πιο αποτελεσματική και λιγότερο επεμβατική μπορεί να είναι η θεραπεία. Με τη συγκεκριμένη εξέταση, είναι δυνατό να εντοπιστούν όγκοι μεγέθους μόλις λίγων χιλιοστών. Οι ίδιοι όγκοι, προκειμένου να γίνουν αντιληπτοί από το γιατρό ή από την ίδια τη γυναίκα, πρέπει να φτάσουν σε μέγεθος ενός εκατοστού περίπου.

Γίνεται αντιληπτό, λοιπόν, πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η μαστογραφία στην έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού, επιτρέποντας κατά συνέπεια την πιο αποτελεσματική θεραπεία. Εκτός από τον καρκίνο, η μαστογραφία μπορεί να εντοπίσει και άλλα ευρήματα, όχι μόνο κακοήθη αλλά και καλοήθη, όπως για παράδειγμα κύστες και λιπώματα. Για να ολοκληρωθεί η διάγνωση, συνήθως απαιτούνται περαιτέρω εξετάσεις, όπως υπερηχογράφημα, βιοψία κλπ.

Η πρώτη μαστογραφία, που ονομάζεται και μαστογραφία αναφοράς, πρέπει να γίνεται μεταξύ των 35 και 40 ετών, αν δεν υπάρχει ιστορικό. Μετά την ηλικία των 40, ξεκινά ο ετήσιος έλεγχος. Στις ηλικιωμένες γυναίκες, όσες βρίσκονται δηλαδή στη δεκαετία των 70, ο έλεγχος μπορεί να γίνεται κάθε δύο χρόνια. Αξίζει να σημειωθεί ότι, αν μια νεαρή γυναίκα έχει στην οικογένειά της ιστορικό καρκίνου του μαστού, τότε ο έλεγχος οφείλει να ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, πάντα σε συνεννόηση με το γιατρό της. 

Σε ηλικίες κάτω των 30 ετών, δεν προτιμάται η εξέταση του μαστού με μαστογραφία, αλλά με υπερηχογράφημα, λόγω της υψηλότερης πυκνότητας, αλλά και της μεγαλύτερης ευαισθησίας του μαζικού αδένα στην ακτινοβολία. Γενικότερα, όσο πιο πυκνοί είναι οι μαστοί, τόσο μεγαλύτερη δυσκολία παρουσιάζουν στην απεικόνιση. Σε κάθε περίπτωση, ο γιατρός είναι εκείνος που θα κρίνει, σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες και το ιστορικό κάθε γυναίκας, ποια είναι η κατάλληλη εξέταση και πότε πρέπει να γίνει.

Πολλές γυναίκες ανησυχούν για τα επίπεδα ακτινοβολίας που δέχονται όταν υποβάλλονται στην εξέταση, και αν αυτά θα μπορούσαν να αυξήσουν τις πιθανότητες να εμφανίσουν καρκίνο. Δεν υπάρχει κάποια συσχέτιση μεταξύ της εξέτασης και του καρκίνου, καθώς η ακτινοβολία είναι σε χαμηλά επίπεδα. Σύμφωνα με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, η ακτινοβολία που δέχεται μια γυναίκα κατά τη διάρκεια της μαστογραφίας, είναι ίση με την ακτινοβολία που λαμβάνει από το περιβάλλον μέσα σε 3 μήνες. Επίσης, για να αυξηθεί ο κίνδυνος εμφάνισης κακοήθειας, θα πρέπει προηγουμένως να έχει υποβληθεί σε περίπου 200 μαστογραφίες! Επομένως, δεν υπάρχει αξιόλογος κίνδυνος, ενώ το ρίσκο του να μην πραγματοποιείται έλεγχος, και κατά συνέπεια να μην εντοπίζονται τυχόν μεταβολές στους μαστούς, είναι σαφώς υψηλότερο. Άλλωστε, αν και η ποσότητα της ακτινοβολίας προσαρμόζεται ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε εξεταζόμενης (για παράδειγμα πυκνότητα μαστών), υπάρχουν ανώτατα όρια, που δεν ξεπερνιούνται.

Η εξέταση γίνεται πλέον και ψηφιακά, χωρίς τη χρήση ακτινογραφικού φιλμ και διασφαλίζοντας ότι η εξεταζόμενη δέχεται ακόμα λιγότερη ποσότητα ακτινοβολίας. Η προβολή των εικόνων γίνεται ψηφιακά στην οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή, επιτρέποντας την καλύτερη επεξεργασία, αλλά και την ευκολότερη αποθήκευση και μετάδοση.

 

Η “Διαγνωστική Χαλκίδος” διαθέτει τον ψηφιακό μαστογράφο τύπου Senographe Essential Care του κατασκευαστικού οίκου GE Medical Systems – GE Healthcare Technologies. Πρόκειται για ένα μαστογράφο που είναι πλήρης, τελευταίας τεχνολογίας και κατασκευασμένος σύμφωνα με τα αυστηρότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας και όλους τους προβλεπόμενους κανονισμούς ακτινοπροστασίας. Πληροί δε όλες τις απαιτήσεις που θέτουν οι Ελληνικοί και Ευρωπαϊκοί κανονισμοί ακτινοπροστασίας (ΦΕΚ 216/06-03-2001).

Το συγκεκριμένο σύστημα ψηφιακής μαστογραφίας είναι το μοναδικό παγκοσμίως που έχει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης όλων των νέων πρωτοποριακών τεχνικών λήψης και επεξεργασίας, όπως 3D τρισδιάστατη μαστογραφία, τομοσύνθεση, Computer Aided Detection, υπέρθεση με εικόνες υπερήχων, καθώς και μαστογραφία με χρήση σκιαγραφικής ουσίας CESM.

Η μοναδική ψηφιακή τεχνολογία του, επιτρέπει τη μετεπεξεργασία των εικόνων, με άμεσα οφέλη την αύξηση της διαγνωστικής αξίας των λαμβανόμενων εικόνων και τη μείωση των επανεκθέσεων των εξεταζομένων, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση της συνολικά λαμβανόμενης δόσης ακτινοβολίας. Επιπροσθέτως, το ενσωματωμένο πρόγραμμα Premium View καθιστά δυνατή την ανίχνευση 31% περισσότερων μικροασβεστώσεων, σε σχέση με άλλες τεχνικές και συστήματα, ενώ παράλληλα ο συνολικός χρόνος επεξεργασίας μειώνεται κατά το 1/3.

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα που προσφέρει ο ψηφιακός μαστογράφος είναι:

  • Μείωση τουλάχιστον κατά 30 – 50% της χορηγούμενης δόσης ακτινοβολίας στην εξεταζόμενη, χωρίς επίπτωση στην ποιότητα της εικόνας.
  • Μείωση του χρόνου εξέτασης, καθώς επίσης και μείωση των επαναληπτικών λήψεων λόγω σφαλμάτων ή λαθών λήψης.
  • Καλύτερη και αξιόπιστη διάγνωση μικροασβεστώσεων και χαρακτηρισμός παθογόνων εστιών.
  • Μεγαλύτερη ανιχνευσιμότητα και ευαισθησία σε απαιτητικά περιστατικά (για παράδειγμα σε πυκνούς και συγχρόνως μεγάλους μαστούς)